Сотрудники

Жээналиева Таалайбубу Султангалиевна Математика мугалими
Джапарова Гулзат Качкынбаевна Кыргыз тил жана адабият мугалими
Мусуркулова Светлана Сардалбековна Технология сабагынын мугалими
Карымшакова Гулсана Орус тил мугалими
Нургазиева Гульмира Сатыбалдиевна Кыргыз тил жана адабият мугалими
Джантелиева Назира Бекташовна Орус тил мугалими
Исаева Айнура Маметовна Заместитель директора по учебной части
Суранчиева Жакут Маматкуловна Башталгыч классынын мугалими
Иманалиева Венера Ташболотовна Башталгыч класстын мугалими
Сатыналиева Роза Бекмамытовна Соц.педагог жана Физика мугалими
Чавалиева Элмира Орозалиевна Директор
Капарова Наргиза Личбековна Окуу, тарбия иштери боюнча директордун орун басары
1 / 212