Ийримдер жана секциялар

Ийримдер боюнча маалымат

2021-2022 – окуу жылында мектепте тѳмѳндѳгү ийримдер иштейт: комуз, драм кружок.