Сабактардын жүгүртмѳсү

Танапистердин ырааттамасы

1-сменаТанаписИш убактысынын башталышы
1830 – 9155 мүнѳт8.00 дежурный УСП
2920 – 10055 мүнѳт8.15 күзөттөгү мугалим
31010 —105515 мүнѳт8.00 дежурный админ.ор
411 10– 1155
5 мүнѳт9.00-13.00 китепканачы
512 00– 1245
5 мүнѳт17.00-08.00 күзөтчү
612 50– 1335
5 мүнѳт8.00-14.00 ашпозчу
7 

Эркинбаев Шаршен ЖББ орто мектеби 2021-2022 окуу жылы 15-сентябрда башталды жана 9-июнда бүтѳт

Окуу жылынын узактыгы каникул убактарын эсепке албаганда:

1-класста – 33 жуманы, 2-4-класстарда – 34 жуманы, 5-11-класстарда экзамендик мезгил менен чогуу 34 – 36 жуманы түзѳт.

Каникул убагы беш күндүк окуу жумасын эске алганда 29 календарлык күн.

Каникулдардын графиги:

Күзгү — 7 күн: 8.11.2021 – 14.11.2021;

Кышкы — 12 күн: 31.12.2021 – 11.01.2021;

Жазгы  —  10 күн: 21.03.2022-30.03.2022